APM Olt, campanie de informare privind combaterea și distrugerea ambroziei

Agenția pentru Protecția Mediului Olt a demarat o campanie de conștientizare în rândul proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate (foto), cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, privind obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei.

Dacă nu se conformează, aceștia vor primi un avertizment, ulterior putând fi amendați cu sume cuprinse între 1.000-5.000 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile pot urca până la 20.000 de lei.

„În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităţilor publice locale, lucrări de întreţinere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

Nerespectarea acestor obligații de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.

Nerespectarea prevederilor din avertisment, de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice”, se arată într-un comunicat al APM Olt.

Ținând cont de implicațiile privind sănătatea populației, care este periclitată de prezența polenului puternic alergen produs de planta invazivă ambrozia, APM Olt a făcut un apel la autoritățile administrației publice locale din județul Olt de a acorda o atenție corespunzătoare combaterii acestei specii de plantă invazivă, atât în intravilanul localităților cât și în zonele învecinate acestora.