A fost aprobat bugetul municipiului Slatina. Ce investiții vor fi realizate

Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Slatina, pe anul 2023, a fost aprobat vineri, 3 februarie, de către Consiliul Local Slatina, în cadrul unei ședințe de îndată. Totodată, au fost aprobate programele de investiții ce vor fi derulate pe parcursul acestui an.

Astfel, totalul veniturilor se ridică la 431.326 mii lei, din care 162.323 mii lei sunt cote și sume defalcate din impozitul pe venit, 58.500 mii lei reprezintă taxe și impozite pe proprietate, iar 74.952 mii lei sume primite de la UE sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțărilor aferente cadrului financiar 2014-2020. Cheltuielile preconizate pentru acest an se ridică la 471.522 mii lei, din care 81.432 mii lei –Învățământ, 10.741 –Sănătate, 23.510 mii lei-Cultură, Recreere și Religie, 34.699 lei-Asigurări și asistență socială, 172.268 mii lei-Locuințe, servicii și dezvoltare publică, deficitul fiind de 40.196 mii lei.

„Bugetul local de venituri și cheltuieli pentru U.A.T.M.Slatina pe anul 2023 încearcă să asigure baza materială minimă în vederea desfășurării activităților din cadrul direcțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local al municipiului Slatina și unităților de învățământ, fiecare dintre acestea prioritizându-și necesitățile, expunându-le în adrese și note de fundamentare și aduse la cunoștință ordonatorului principal de credite, urmând a le da curs în limita fondurilor disponibile”, se arată în proiectul de hotărâre.

Printre proiectele de investiții prinse în acest an se numără:
-eSlatina – proiect de simplificare a procedurilor și introducerea de instrumente electronice pentru cetățenii municipiului Slatina;
-digitalizarea fluxului de documente la nivelul Primăriei Municipiului Slatina;
-construirea sălii de sport Școala Gimnazială Vlaicu Vodă;
-reabilitarea Liceului Tehnologic PS Aurelian;
-studiu fezabilitate și proiect tehnic construire Grădinița cu Program Prelungit în Slatina, strada Tunari nr. 1;
-E-educație în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Slatina;
-construire și dotare Complex Sportiv – Stadion 1 Mai Slatina;
-documentație demolare stadion 1 Mai;
-sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei la blocurile de locuit din Slatina;
-extinderea /introducerea rețelei electrice;
-branșamente și rețele gaze naturale, extinderea pe străzile Nicolae Buică, Strada Regele Ferdinand, Strada Cotești, strada Profesor Victor Biltz, strada Regina Maria, pe strada Poenii etapa a III-a;
-sală de sport multifuncțională cu 3.000 de locuri, structură preluată;
-reabilitare și modernizare imobil Cerc Militar, strada Ionașcu;
-proiectare modernizare și extindere sediul administrativ al Primăriei Slatina;
-studiu fezabilitate sistematizare verticală construire blocuri de locuințe pentru tineri, 20 unități locative, strada Cireașov (etapa a II-a);
-elaborare în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană;
-e-Încărcare proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică în municipiul Slatina;
– modernizarea infrastructură rutieră existentă în Slatina (străzile Pitești, Oituz, Bulevardul Sfântul Constantin Brâncoveanu);
-sistem integrat de plată a serviciilor comunitare (inclusiv transport public);
-proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public;
-sistem integrat de management al traficului și mobilității urbane;
-realizare infrastructură pentru biciclete;
-dezvoltarea unei rețele de stații de transport public local inteligente și automate;
-proiectare și execuție obiectiv reabilitare și modernizare strada și casetare Canal Sopot;
-reabilitarea străzilor Tudor Vladimirescu, Ionașcu și strada 13 Decembrie, Ecaterina Teodoroiu, reabilitare infrastructură rutieră strada Recea, reabilitarea străzilor: Depozitelor, Artileriei, Constructorului, Dorobanți, Vederii, Panselelor, Silozului;
-achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice;
-înnoirea parcului de vehicule prin achiziția de autobuze ecologice;
-proiect integrat de mobilitate durabilă (componentele biciclete și vehicule electrice).