Proiect pentru un sistem de transport inteligent în Slatina. Are o valoare de peste un milion de euro

Primăria Slatina a făcut primul pas pentru dezvoltarea unui sistem integrat de management al mobilității la nivelul municipiului și zonei urbane funcționale care să includă, pe lângă sistemele deja implementate sau în curs de implementare, și sistemul inteligent de management al parcărilor.

Astfel, Proiectul „Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina” va fi dezbătut în ședința Consiliului Local Slatina de vineri, 13 mai, în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, din Componenta C1- -Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde. Valoarea proiectului este de 1.075.000 euro, fără TVA. Cheltuielile neeligibile ale proiectului, dar și celelalte ce apar pe parcursul derulării vor fi asigurate din bugetul local.

Perioada de implementare a activităților proiectului nu va depăși data de 30 iunie 2026 și se va menține obligatoriu investiția după finalizarea implementării proiectului, minimum cinci ani de la efectuarea plații finale, în administrarea Municipiului Slatina.

Proiectul va avea următoarele componente:
– Realizarea (proiectarea și implementarea) unei platforme hardware/software de Mobility as a Service (MaaS) pentru integrarea sistemelor de transport și furnizarea soluțiilor de mobilitate multi-modală. În această platformă vor fi integrate, în primă fază, cel puțin următoarele sisteme: sistemul de management al traficului, sistemul de management al transportului public (componenta de informare a călătorilor și cea de e-ticketing), sistemul de închiriere biciclete (cu posibilitatea extinderii la trotinete și biciclete electrice), sistemul de stații de încărcare vehicule electrice și sistemul inteligent de management al parcărilor.
Pentru aceste sisteme integrate se vor avea în vedere cel puțin următoarele: informarea cu privire la disponibilitate serviciului oferit (inclusiv rezervarea acestuia) și integrarea tarifară (oferirea unui tarif unic care include mai multe servicii furnizate de sistemele integrate în platforma MaaS).

– Realizarea (proiectarea și implementarea) unui sistem inteligent de management al parcărilor cu următoarele componente: rețea de senzori (inclusiv camere video) pentru monitorizarea locurilor de parcare, sistem de gestiune a locurilor de parcare, sistem de plată pentru serviciile de parcare, sistem de restricționare a accesului la locurile de parcare, sistem de informare și rezervare a locurilor de parcare, componenta de interfațare și integrare cu alte sisteme (la nivel software API, hardware – interfețe și module de interfațare).