Concursul „Disney Cup”, pe 23 mai. Primăria Slatina alocă 357.000 de lei

Ediția a XV-a a Concursului de cunoștințe general „Disney Cup”, la care se pot înscrie elevii din unitățile de învățământ din municipiul Slatina, din clasele a V-a-aVII-a, va avea loc pe 23 mai. Și în acest an, 36 de elevi cu punctajul cel mai mare vor pleca într-o excursie la Disneyland Paris.

Regulamentul de organizare va fi aprobat de Consiliul Local Slatina, în cadrul ședinței extraordinară de marți, 11 aprilie. Primăria Slatina va aloca 357.000 de lei pentru acest eveniment.

Fiecare unitate de învățământ va depune fișa de înscriere la registratura Primăriei Slatina, în atenția Serviciului Cultură Sport, până la data de 16 mai 2023, ora 16:00, prin care va comunica numărul de elevi/clasa cu care va participa la concurs, cheltuielile de deplasare în excursie, adică transport, cazare, masă, vizită obiective turistice, tur oraș și asigurare de sănătate fiind suportate din bugetul local.

„Subiectele și grila de rezolvare a acestora vor fi întocmite de către Inspectoratul Școlar Județean Olt, care va asigura realizarea unui număr de trei variante de test pentru fiecare an de studiu reprezentat în concurs. Tragerea la sorţi a testului de concurs se va realiza la sediul Primăriei municipiului Slatina, din strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, în data de 23 mai, ora 10:00, de o comisie alcătuită din reprezentanți ai Primăriei Slatina și de la Inspectoratul Școlar. Organizatorii vor pune la dispoziţia fiecărui elev varianta de test trasă la sorţi, varianta care va conţine 40 de întrebări tip grilă din materiile studiate în anul de învăţământ în care sunt înscrişi. Elevul va bifa un singur răspuns pe care-l va considera corect. Fiecare răspuns corect va fi notat cu câte un punct. În situația în care, pe foaia de concurs, vor exista mai multe variante de răspuns încercuite la o singură întrebare, elevul nu va primi niciun punct. De asemenea, dacă există ștersături, răspunsul va fi invalidat chiar dacă este corect. Timpul de rezolvare a testului este de 20 minute. (…)”, se arată proiectul de hotărâre.

În situaţia în care un elev care a fost deja la Disneyland Paris, în urma  ediţiilor trecute ale concursului „Disney Cup”, iar la prezenta ediție obţine punctaj maxim, acesta va primi din partea organizatorilor un premiu special în sumă de 700 lei, numai în situaţia în care acesta nu a mai beneficiat de premiul special, următorul clasat în ordinea punctajului fiind cel care va efectua deplasarea în excursia din Franța. Dacă un elev a fost la Disneyland și a obținut și premiul special anii trecuți, iar acum va fi desemnat câștigător a treia oară, acesta va fi recompensat cu diplomă de participare, fără a-i fi acordat un premiu în bani.

Dacă, din diverse motive, unul sau mai mulți elevi câștigători ai excursiei renunță la premiu, locul rămas liber nu va putea fi redistribuit următorului clasat, urmând să efectueze excursia doar cei rămași.

foto: facebook Primăria Slatina