Tinerii care nu au luat Bacalaureatul se pot înscrie la AJOFM Olt până pe 1 august. Statul le dă 298 de lei, timp de șase luni, dacă nu își găsesc un loc de muncă

Tinerii din promoția 2023 care nu au promovat Bacalaureatul au termen până pe 1 august se înscrie la AJOFM Olt. Dacă nu își vor găsi un loc de muncă, statul le va acorda 298 de lei, timp de o jumătate de an.

Neînregistrarea până la 1 august atrage imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj.

„Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidenţele Agenţiei Judetene  pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, precum și de facilități financiare.

Pentru a se înregistra tinerii din judeţul Olt se pot adresa la agentiile locale si punctele de lucru din subordinea AJOFM Olt, respectiv Slatina, Caracal, Bals, Corabia, Drăgăneşti Olt”, se arată într-un comunicat al AJOFM Olt.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor sunt înregistrati la AJOFM Olt și nu s-au încadrat în muncă, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de  învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare(598 lei) pot solicita indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 298 lei.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Actele necesare pentru înregistrarea ca persoană aflata în căutarea unui loc de munca la AJOFM Olt, sunt următoarele :

actul de identitate;

diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;

Curriculum Vitae.

sursa foto: facebook AJOFM Olt