Două medicamente noi pentru pacienții cu Hepatită C. Centrele în care se desfășoară programul pentru adolescenți și adulți

Potrivit datelor transmise de CAS Olt, din această lună, tratamentul pacienților cu diverse forme de hepatita C și ciroză hepatică cu virus C este asigurat prin derularea unor contracte cost-volum–rezultat.

Astfel, pe Lista medicamentelor compensate și gratuite au fost introduse două molecule noi.

„Pe lângă tratamentele genotip specifice, pacienții au acces și la două molecule pangenotipice specifice introduse în Lista de medicamente compensate și gratuite cu data de 1 februarie 2022”, au transmis reprezentanții CAS Olt.

Tratamentul pacienților adulți este asigurat de medici din specialitatea gastroenterologie și boli infecțioase, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări din județele: Arad, Bacău, Brașov, București, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Bihor, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Suceava, Mureș, Timiș, dar și CASA OPSNAJ.

Pentru adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani tratamentul este asigurat de medici din specialitatea gastroenterologie pediatrică și boli infecțioase, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate din județele: București, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Mureș, Sibiu, Timiș și CASA OPSNAJ.

Medicamentele se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul, cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale și medicul care a emis prescripția medicală.

Începând cu luna iulie 2021, există în derulare și un contract de tip cost-volum-rezultat, în cadrul căruia pot beneficia de tratament pacienții adulți fără ciroză hepatică sau cu ciroză hepatică compensată, care în urma tratamentelor anterioare cu AAD (medicamente cu acțiune antivirală directă) nu au obținut răspuns terapeutic.