15 iunie, data limită până la care pot fi depuse declarațiile de avere. Ce categorii sunt obligate să-și declare averea


Agenția Națională de Integritate a anunțat că 15 iunie 2023 este termenul limită până la care pot fi depuse declarațiile de avere și de interese anuale.

Acestea pot fi depuse exclusiv în format electronic.
„Persoanele prevăzute de lege au obligația de a completa și depune declarațiile de avere și de interese în format electronic, exclusiv prin intermediul platformei e-DAI, disponibilă pe pagina de Internet a Agenției (https://dai.integritate.eu/).
Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 182/2022, deponenții completează, depun și transmit declarații de avere și de interese certificate fie cu semnătură electronică calificată, fie cu semnătură olografă, exclusiv prin sistemul electronic e-DAI.
Menționăm faptul că Agenția Națională de Integritate nu mai primește declarații de avere și de interese în format hârtie, iar toate declarațiile depuse astfel vor fi restituite destinatarilor, considerându-se a fi nedepuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare”, se arată într-un comunicat al ANI.

Potrivit legislației în vigoare, categoriile de persoane care au obligația declarării averii și a intereselor sunt:

 1. Președintele României
 2. consilierii prezidențiali și consilierii de stat;
 3. președinții Camerelor Parlamentului, deputații și senatorii;
 4. membrii din România în Parlamentul European și membrii în Comisia Europeană din partea României;
 5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilații acestora, precum și consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
 6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
 7. judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, asimilații acestora, precum și asistenții judiciari;
 8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor;
 9. judecătorii Curții Constituționale;
 10. membrii Curții de Conturi și personalul cu funcții de conducere și de control din cadrul acesteia;
 11. președintele Consiliului Legislativ și președinții de secție;
 12. Avocatul Poporului și adjuncții săi;
 13. președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 14. membrii Consiliului Concurenței;
 15. membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;
 16. membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;
 17. membrii Consiliului Economic și Social;
 18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
 19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
 20. membrii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării;
 21. membrii Consiliului Național al Audiovizualului;
 22. membrii consiliilor de administrație și ai comitetelor directoare ale Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune;
 23. președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate, precum și membrii Consiliului Național de Integritate;
 24. directorul general și membrii consiliului director al Agenției Naționale de Presă AGERPRES;
 25. directorul Serviciului Român de Informații, prim-adjunctul și adjuncții săi;
 26. directorul Serviciului de Informații Externe și adjuncții săi;
 27. personalul diplomatic și consular;
 28. directorul Serviciului de Protecție și Pază, prim-adjunctul și adjunctul său;
 29. directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, prim-adjunctul și adjuncții săi;
 30. aleșii locali;
 31. persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, care își desfășoară activitatea în cadrul tuturor autorităților publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituțiilor publice;
 32. persoanele cu funcții de conducere și de control din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat și unităților de stat din sistemul de sănătate publică;
 33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administrația publică centrală, precum și personalul încadrat la cancelaria prefectului;
 34. membrii consiliilor de administrație, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum și persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul regiilor autonome de interes național sau local, companiilor și societăților naționale sau, după caz, societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar sau semnificativ;
 35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administrație, angajații cu funcții de conducere ai Băncii Naționale a României, precum și personalul din conducerea băncilor la care statul este acționar majoritar sau semnificativ;
 36. personalul instituțiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum și personalul instituțiilor și autorităților publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;
 37. președinții, vicepreședinții, secretarii și trezorierii federațiilor și confederațiilor sindicale;
 38. prefecții și subprefecții;
 39. candidații pentru funcțiile de Președinte al României, deputat, senator, consilier județean, consilier local, președinte al consiliului județean sau primar;
 40. președinții, vicepreședinții, secretarii generali, directorii economici și/sau trezorierii federațiilor sportive naționale, ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român și ai Comitetului Național Paralimpic

sursa foto: facebook Agenția Națională de Integritate