ANUNȚ/ PROIECT „Soluții Integrate de Ocupare pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Vest Oltenia!”

PROIECT COFINANTAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritară 1: Initiativa locuri de munca pentru tineri
Prioritatea de investiții 8.ii
Obiectiv specific 1.1, 1.2
Titlul proiectului: „Solutii Integrate de Ocupare pentru tinerii NEETs din Regiunea
Sud-Vest Oltenia!”
Contract nr. POCU/991/1/3/154437

ANUNȚ „BURSA LOCURILOR DE MUNCA” – LOC. SLATINA JUD. OLT

„Bursa Locurilor de Munca” din cadrul proiectului „Solutii Integrate de Ocupare pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Vest Oltenia!” , ID proiect : 154437.

Evenimentul va avea loc, in data de 20 IUNIE 2023, incepand cu ora 11:00, la Hotel Bulevard Prestige, in Bdul. Alexandru Ioan Cuza, nr.12, din Localitatea Slatina, jud.Olt .

In cadrul evenimentului Bursa locurilor de munca, dumneavoastra in calitate de reprezentant al ANOFM jud. Olt, veti intalni tineri beneficiari ai proiectului „Solutii Integrate de Ocupare pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Vest Oltenia!” , carora le veti putea furniza informatii cu privire la locurile vacante din Municipiul Slatina dar si din jud. Olt, le veti putea pune la dispozitie informatii cu privire la mecanismele pe care institutia dvs le are pentru a ajuta tinerii sa acceseze locuri de munca libere si modalitatea de a ajunge la diversi angajatori din zona de implementare a proiectului, si alte zone de interes ale tinerilor Neets.

Proiectul se deruleaza în perioada 1 Iulie 2022 – 31 Decembrie 2023 și are ca obiectiv imbunatatirea situatiei a 371 tineri NEETs cu varsta cuprinsa intre 16-29 de ani, din regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia, cu accent asupra celor provenind din mediul rural si apartinand minoritatii roma – avand calitatea de someri inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO) din cadrul Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) si facilitarea tranzitiei acestora catre piata muncii.

Un accent deosebit este pus pe tinerii incadrati in nivelurile de ocupabilitate, C si D, respectiv, „greu ocupabil” si „foarte greu ocupabil”, dar si din nivelul A.
Prin implementarea proiectului se va asigura integrarea durabila pe piata muncii a tinerilor carora le lipseste o calificare si care nu au un loc de munca, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si provenind din comunitati marginalizate.

CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL implementeaza acest proiect, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. POCU/991/1/3/154437, alături de ASOCIATIA INITIATIVA PENTRU COOPERARE SI DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA în calitate de partener.

Proiectul isi propune:

  • imbunatatirea nivelului de competente si abilitati necesare ocuparii unui loc de munca pentru un numar de 119 de tineri NEETs someri din categoriile C, D;
  • dezvoltarea abilitatilor si competentelor antreprenoriale necesare infiintarii si dezvoltarii unei afaceri, prin furnizarea de programe de formare antreprenoriala unui numar de 252 de tineri NEETs someri din categoria A;
  • Sprijinirea infiintarii si demararii activitatii a 11 de noi intreprinderi localizate in Regiunea Sud Vest Oltenia;
  • Cresterea nivelului de ocupare a minim 160 tineri NEETs inregistrati la serviciul public de ocupare, cu domiciliul sau resedinta in regiunea Sud Vest Oltenia;
  • Acordarea de sprijin prin masuri de acompaniament tinerilor NEETs incadrati la nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv „greu ocupabil” si „foarte greu ocupabil”.

Proiectul este finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritară 1: Initiativa locuri de munca pentru tineri, Prioritatea de investiții 8.ii, Obiectiv specific 1.1, 1.2.


Echipa de Implementare Proiect „Solutii Integrate de Ocupare pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Vest Oltenia!”, ID 154437

Persoana de contact :
Dl. Paunel Ion –Expert Recrutare si Comunicare Grup tinta
Telefon : 0755/056.303 / Email : icdi.pocu@gmail.com